Novinka

PŘEKROČENÍ KARMY

Adrian Kezele

Jak se osvobodit z pout osudu

Pokud už dlouho hledáte a nenalézáte odpovědi na základní životní otázky, zhluboka se nadechněte, protože tento text je konečným krokem duchovní cesty. Pojednává o úniku z vězení spleteného z pout příčin a následků. 

Adrian Kezele vás udiví jasnými popisy nepomíjejícího stavu absolutní svobody. Těm, kteří jsou na to připraveni, nabízí unikátní, praktický proces dekonstrukce iluze.


Hledáte svobodu za pouty osudu?

„Stojí to za to, protože skutečná svoboda učiní váš život plnější a bohatší … a v každém ohledu hodnější žití", tvrdí Adrian Kezele a zároveň dodává, že jen málokdo tuší, o čem je řeč.

Klíčová otázka, na níž je třeba hledat odpověď, chceme-li pochopit, co je to skutečná svoboda, zní:

Proč si myslím právě tyhle myšlenky?

Příčinou nesvobody je to, čemu Adrian Kezele říká „faktor karmy“.

„Jsme chyceni do karmických smyček a vykonáváme mentální, emocionální i duchovní programy. Když oka karmických smyček povolí, budeme schopni zvýšit míru své svobody. A jakmile úplně zmizí, budeme svobodní.“

Osobní zkušenosti a příběhy

… postával jsem před výlohou nějakého obchodu. … vůbec jsem si nevšiml, kdy se ke mně přiblížil člověk. Jen jsem zničehonic uslyšel jeho tichý hlas. Promluvil na mě anglicky se silným italským přízvukem: „Neztrácej čas koukáním do zrcadla.“

Jeho slova mě vytrhla z podřimování ve stoje. … Zdálo se, že si všiml, jak dlouho stojím před výlohou, a došel k závěru, že se v ní prohlížím jako v zrcadle. Pokusil jsem se mu to vysvětlit. „Ne, ne, já jsem…“

Mé snahy byly ale zmařeny rychlým gestem jeho ruky. Zvedl ji, dlaní otočenou proti mně. To gesto jasně říkalo – mlč! Pochopil jsem a zmlkl, ale nechápal jsem, co po mně vlastně ten člověk chce. Na několik vteřin se zarazil a pak na mě namířil ukazovák. „Skutečný nepřítel…“ začal váhavě, jako by měl problém najít v angličtině ta správná slova, „je tady, v tvojí hlavě… Skutečný nepřítel je před zrcadlem. Musíš mu čelit.“

Originální a rebelský přístup

„Přijde čas, kdy pocítíte konečnou únavu ze všeho toho předstírání, doufání, padání a zvedání se, tvoření a představování si a kdy opravování těch nesouvislostí vzdáte. Přijde čas, kdy nic nebude dost dobré, protože podivný stín trojhranných kol překryje všechno, čeho se dotknete, k čemu přivoníte, co ochutnáte, uslyšíte, uvidíte a pocítíte. Ten stín bude všude, neskutečný stejně jako dysfunkční předmět, který ho vrhá, a do duše vám bude hlasitě ječet ta nejbolestnější slova, která jste kdy slyšeli. ,Není to pravé. Není to pravé. Není to pravé. Není to pravé.‘ Až ten čas přijde, pak budete připraveni. A provedete dekonstrukci iluze. Ne proto, že chcete, ale proto, že musíte. Na samém prahu osvícení už nebudete mít na výběr. Vy prostě padnete a zavládne svoboda.“

Dozvíte se:

  • co je prozření v zajetí,
  • jaký je rozdíl mezi svobodou a možností volby,
  • v čem se liší stav lidství, duchovní zralost a absolutní svoboda,
  • o karmických smyčkách a jejich programech,
  • o osvobozujících zážitcích a o tom, jak jich dosáhnout,
  • co je Májá a jak funguje,
  • co jsou klíčové otázky,
  • co je rozlišující moc mysli (vivéka) a jaká je její role při dekonstrukci iluze.

Celkem 499 stran čtení od autentického současného učitele.

Nahlédněte do obsahu

Adrian Kezele

Spirituální učitel, Chorvatsko.

Napsal čtyřicet děl včetně patnácti novel, dvaceti čtyř nebeletristických knih a jedné sbírky poezie. Tyto knihy jsou výsledkem života stráveného vyučováním a učením se duchovnímu vědění. 


.